Examination 5

Posted by & filed under Uncategorized.

Mitt eget lärande i denna kurs har varit varierat, jag har reflekterat mer över hur jag lär mig under denna kurs än vad jag har gjort förut och då kommit fram till en hel del saker som kan vara bra att veta med sitt eget lärande. Det underlättar också när man ska tänka på hur andra lär när man har fått lite kunskap om vad det finns för olika sätt man kan lära sig på. Jag har lärt mig att det bästa sättet för mig att lära är genom Deweys teori att lära genom att göra. Har även upptäckt att jag har lite svårt för att läsa långa tunga texter och kollar hellre på videos om det finns möjlighet till det. Tror att om man är med på föreläsningarna och seminarium så är det lättare att förstå och få egna tankar om ämnet man pratar om.

Jag har inte varit speciellt aktiv på Twitter under den här kursen. Jag tror det blev så framförallt att det är första gången jag använde Twitter, jag har inte sett någon mening med Twitter innan, och då har man inte rutinen inne att logga in där varje dag eller ens varannan dag. Förutom att man inte hade rutinen att logga in så hade man även svårt att skriva ner sina tankar med bara 140 tecken, det går säkert jätte bra om övar på det och sitter där dagligen vilket jag inte gör eller har gjort. Jag har inte fastnat vid Twitter under kursen och kommer troligen inte att använda det fortsättningsvis men det var behövligt att prova på så att man har lite koll på vad det handlar om. Försökte verkligen ibland att skriva där och de gångerna man gjorde det, när man väl lyckades att få ner tanken på 140 tecken, så var det ändå trevligt att ha skrivit ner sina tankar om det man hade pratat om under veckan. Jag gillar att skriva ner vad man tänker på emellanåt så det passade lite om man tänker så, problemet var ju som sagt att det var för lite tecken att förhålla sig till samt att man inte hade vanan inne och såg det mer som ett hinder att logga in om man ens tänkte på det.

Det har varit väldigt svårt att förstå sig på själva kursen den har varit väldigt luddig och man har inte riktigt alltid förstått vad vissa av uppgifterna har gått ut på, men när man reflekterar tillbaka på kursens gång (även om man inte kommer ihåg exakt vad som sades varje gång) så har man ändå viss förståelse vad man kan ha för nytta av kursen i slutändan.

Man kan se väldigt intressanta saker man har diskuterat under kursen mestadels känner jag att det mesta vi har pratat om är att försöka att förstå och se ett nytt sätt att lära sig och att man inte måste ha lärarrollen som ett måste i ett klassrum och mycket har kommit upp om hur man lär och kan lära av varandra. Ett sätt som jag ser som ett mycket positivt sätt att lära då man verkligen försöker att ta del av varandra. Om man diskuterar är detta nästa ett måste då blir svårt om man ska ha en ”ledare” som bestämmer vad hur och när man ska diskutera, de bästa diskussionerna kan mycket väl komma upp när man pratar om kanske inte så relevanta saker som har med ämnet som ska diskuteras att göra. Det jag menar är att man kan komma på relevanta saker när man diskuterar något annat också, men behöver inte alltid hålla sig till ämnet.

Det har också varit genomgående att vi ska tänka på hur vi lär oss och vi ska ha tankar om alla uppgifter så som jag ser det är det med andra inte fakta på det sättet utan det är tankar som har kommit fram och vad folk tycker så har man diskuterat det. Det har varit annorlunda på så sätt att i de tidigare kurserna så har vi haft en hel del fakta att förhålla oss till även om våra beslut om designen senare är upp till oss själva så är ändå verktygen vi har använt oss av byggda på ett sätt och man använder det så. Vi har i och för sig använt oss av ett annat slags verktyg i den här kursen som kanske också har sitt sätt att bli använda på. Sen har det varit en teoretisk kurs som också är en stor skillnad som jag tror att hela klassen känner då vi bara har haft mer eller mindre praktiska kurser hittills.

Jag sa tidigare att jag lär bäst genom Dewey teori att lära genom att göra och det stämmer men det finns även det sociokulturella perspektivet på lärande som jag tycker är intressant och även ett sätt som jag lär mig bra genom, då jag är väldigt social och pratar med människor och om det är intressant ämne man vill få reda på saker om så är det ett väldigt bra sätt att få reda på mer om ämnet. Om man ska dra till hur man lär sig i nätverkandet så gillar jag att använda Facebook då det är ett verktyg som jag använder dagligen och jag vet hur man använder det, det som är väldigt effektivt är att man kan skapa grupper som till exempel när man gör gruppuppgifter så skapar man en grupp på Facebook med dem som är med i gruppen och där är det lätt att prata med varandra även om man inte är i skolan, man kan diskutera viktiga saker och man kan bestämma när hur och var man ska träffas. Jag använder inte Skype jättemycket men där har man också ett verktyg som jag kan tycka är väldigt användbart speciellt om man inte har möjlighet att träffas så kan man prata genom Skype, ja för där kan man ju även prata man måste inte sitta och skriva och det kan vara bra på många sätt som till exempel så kan man leta information samtidigt som man har en konversation. Sen tycker jag att den mänskliga kontakten är väldigt viktig då det är lättare att läsa av människor när man ser dem och inte gömmer sig bakom en skärm, visst att väldigt många kan bli mer pratglada när de inte behöver visa sitt ansikte det är inte lika jobbigt att prata på nätet som det är att prata ansikte till ansikte. Facebook kan även vara bra för att stötta varandra även om man inte kanske jobbar med samma sak så kan ändå ge stöd för varandra.

Att lära genom nätverkandet ger den fördelen med att kunna sprida kunskap långt bort och fort vilket kan leda till mycket intressanta diskussioner och lärdommar. Kulturer kan vara och är väldigt intressanta att blanda, det man får tänka på där är att man får vara lite försiktig med vad man säger då det är lätt hänt att människor tar illa upp mot vad man själv kanske inte tycker är så märkvärdigt, men det är lite det som gör kulturen att man har olika referensramar. Det med att man kan sprida kunskap långt och fort kan vara lite lurigt då man kan förlora djupet i kunskapen och då det är mycket information överallt så är det inte lika intressant att läsa långa texter utan man vill att det ska gå fort att läsa eller lära sig det man vill lära sig.

Den veckan vi pratade om spel var en bra vecka då man kanske inte alltid reflekterar över att man faktiskt kan lära sig fantastiskt mycket av spel. Det kan även vara avslappnande att spela spel emellanåt och det kan hjälpa till att få fram tankar om man inte bara sitter och tänker på sådant man ska skriva samtidigt som det ibland också kan vara väldigt svårt att sluta spela när man väl har börjat. Spel kan hjälpa en att komma på andra tankar en stund men jag gillar också att ha på musik när jag pluggar speciellt när jag skriver då det lugnar ner mig, jag gillar inte att ha helt tyst runt mig när jag ska skriva. När jag däremot läser så kan det vara jobbigt att ha musik på speciellt om det är musik med text men jag testade att sätta på en del filmmusik och det blev en positiv effekt på mig då det inte blev helt tyst runt omkring samtidigt som det inte var någon text som störde min koncentration på texten jag skulle läsa. Att ha ett intresse för det man lär sig är en väldig viktig del i hur bra man kan lära då det är mycket lättare att lära sig något man faktiskt är intresserad av och vill lära sig.

Som jag har sagt tidigare om att information sprids långt och snabbt gör att man kan förlora den djupa kunskapen kan jag känna är lite det jag läste om i carr (2008) artikel om att internet gör oss dummare, vill väl inte helt hålla med om att internet gör oss dummare men kan hålla med om att det kan vara det som gör att man inte orkar läsa långa texter, känner själv att långa texter inte är jätteroliga att läsa. Carr (2008) skriver även om att det man läser på olika ställen är riktade så även om man tror att man får all information så är det ändå utvalt för dig som läser då Google visar den länken som är högst upp baserat på en mängd information som till exempel vad man har sökt på innan.

Källor:

Carr, Nicholas (2008), Is Goolge making us stupid? What internet is doing to our brains. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/

Leave a Reply