Treatment

Posted by & filed under Uncategorized.

Önskan om frihet
Joella Johannesson

  1. Sittandes i en trappa (int)

1:1 Kameran har personen i fokus, personen sjunger till låten

1:2 Hon går ner för trappan och slänger papper,

Kameran går före personen ner för trappan så man ser ansiktet

 

2. Följer sångaren genom en korridor (int)

2:1 Går igenom en korridor tar fram en gitarr under tiden man går

2:2 Fortsätter gången i korridoren och tar fram en radio

2:3 Fortsätter att gå och tar fram en tidning

 

3. Vid staketet (int)

3:1 Blicken in i kameran och river papper

3:2 Slänger ner papperna över kanten och ser dem dala ner

kameran byter fokus från personen till papprena

3:3 Papprena dalar ner till golvet

 

4. Västan (int)

4:1 Sitter vid ett bord hyffsat nära kameran och läser i en kursbok

Kameran står på samma ställe utan att röra sig genom scenen

4:2 Sitter vid ett 2:a bord lite längre bort skriver på en uppsats på en dator

4:3 Sitter vid/på ett 3:e bord och kollar upp i taket och ser en aning sliten ut

4:4 Sitter vid ett 4:e bord och läser igenom uppsats på papper

4:5 Sitter vid ett 5:e bord och stirrar in i tomma intet

4:6 Sitter vid ett 6:e bord och river ner papprena som är framför henne

 

5. Kreativt centrum/G118 (int)

5:1 Kameran är zoomad på sångaren som ser förtvivlad ut

5:2 Zoomar ut och visar högen med papper framför henne

5:3 Sångaren river ner papprena och reser sig och går

Hon går ur bild, kameran följer inte med henne i rörelsen

 

6. Korridor (int)

6:1 360grader kameravinkel runt sångaren som står stilla på golvet

kameran går runt sångaren hela vägen

 

7. Frihet (int/ext)

7:1 Sitter på stolarna vid spiraltrappan och tittar ut till friheten

7:2 Reser sig upp och börjar gå utåt

7:3 Kameran på utsidan filmar när hon kommer ut till friheten

Outline

Posted by & filed under Uncategorized.

Önskan om frihet
Joella Johannesson

  1. Sittandes i en trappa (int)

1:1 Kameran har personen i fokus, personen sjunger till låten

1:2 Hon går ner för trappan och slänger papper,

 

2. Följer sångaren genom en korridor (int)

2:1 Går igenom en korridor tar fram en gitarr under tiden man går

2:2 Fortsätter gången i korridoren och tar fram en radio

2:3 Fortsätter att gå och tar fram en tidning

 

3. Vid staketet (int)

3:1 Blicken in i kameran och river papper

3:2 Vänder sig om och slänger ner papperna över kanten och ser dem dala ner

3:3 Papprena dalar ner till golvet

 

4. Västan (int)

4:1 Sitter vid ett bord hyffsat nära kameran och läser i en kursbok

4:2 Sitter vid ett 2:a bord lite längre bort skriver på en uppsats på en dator

4:3 Sitter vid/på ett 3:e bord och kollar upp i taket och ser en aning sliten ut

4:4 Sitter vid ett 4:e bord och läser igenom uppsats på papper

4:5 Sitter vid ett 5:e bord och stirrar in i tomma intet

4:6 Sitter vid ett 6:e bord och river ner papprena som är framför henne

 

5. Kreativt centrum/G118 (int)

5:1 Kameran är zoomad på sångaren som ser förtvivlad ut

5:2 Zoomar ut och visar högen med papper framför henne

5:3 Sångaren river ner papprena och reser sig och går

 

6. Korridor (int)

6:1 360grader kameravinkel runt sångaren som står stilla på golvet

 

7. Frihet (int/ext)

7:1 Sitter på stolarna vid spiraltrappan och tittar ut till friheten

7:2 Reser sig upp och börjar gå utåt

7:3 Kameran på utsidan, filmar när hon kommer ut till friheten

Synopsis

Posted by & filed under Uncategorized.

Önskan om frihet
Joella Johannesson

Syfte: Förmedla om en stressig skolmiljö
Form: Musikvideo (låt: I wish I was a punkrocker – Sandi Thom)
Målgrupp: Studenter, framförallt de som känner sig stressade i skolan och kan då känna igen sig i videon
Längd: 2:32min

Sammanfattning:

En person som krånglar sig igenom skolan för att bli godkänd och kunna få ett vettigt jobb efter utbildningen som den har kämpat så för att få, Tänker på hur hon tror att det var förr att det var lättare att få jobb och livet var enklare helt enkelt. Hon är i olika miljöer i skolan och visar på gester hur hon känner mer än ord då hon sjunger till låten och det är de orden som är i videon.

Ref1: Filmen inleds med att personen sitter högst upp på en trappa i skolan och funderar på skolarbete sedan så reser hon sig upp och går ner för trappan under tiden så slänger hon papper omkring sig, tittar lite på dem innan hon kastar dem.

Vers1: Går igenom en korridor i skolan och tar fram saker som gitarr radio och någon tidning för att utspela mer det som sjungs i texten just där.

Ref2: Står och hänger sig ut över ett staket, river och slänger ner skolpapper över kanten med känsla av frihet i blicken

Vers2: Sitter i västan vid ett bord och vid varje rad i musiken så byter man bord.

Ref3: Sitter inne i kreativt centrum/G118 med högar av papper med skolarbete på framför sig lite halvt förtvivlad av hur mycket det är. River ner papprena på golvet och ställer sig upp och går iväg.

Vers3: Står utanför kreativt centrum följer med kameran så mycket som möjligt utan att vrida på sig

Ref4: Sitter och tittar ut genom fönstret och friheten, reser sig upp och går ut genom någon entrédörr till skolan finito!

Examination 5 komplettering

Posted by & filed under Uncategorized.

Mitt eget lärande i denna kurs har varit varierat, jag har reflekterat mer över hur jag lär mig under denna kurs än vad jag har gjort förut och då kommit fram till en hel del saker som kan vara bra att veta med sitt eget lärande. Det underlättar också när man ska tänka på hur andra lär när man har fått lite kunskap om vad det finns för olika sätt man kan lära sig på. Jag har lärt mig att det bästa sättet för mig att lära är genom Deweys teori att lära genom att göra. Har även upptäckt att jag har lite svårt för att läsa långa tunga texter och kollar hellre på videos om det finns möjlighet till det. Tror att om man är med på föreläsningarna och seminarium så är det lättare att förstå och få egna tankar om ämnet man pratar om.

Jag har inte varit speciellt aktiv på Twitter under den här kursen. Jag tror det blev så framförallt att det är första gången jag använde Twitter, jag har inte sett någon mening med Twitter innan, och då har man inte rutinen inne att logga in där varje dag eller ens varannan dag. Förutom att man inte hade rutinen att logga in så hade man även svårt att skriva ner sina tankar med bara 140 tecken, det går säkert jätte bra om man övar på det och sitter där dagligen vilket jag inte gör eller har gjort. Jag har inte fastnat vid Twitter under kursen och kommer troligen inte att använda det fortsättningsvis, men det var behövligt att prova på så att man har lite koll på vad det handlar om. Försökte verkligen ibland att skriva där och de gångerna man gjorde det, när man väl lyckades att få ner tanken på 140 tecken, så var det ändå trevligt att ha skrivit ner sina tankar om det man hade pratat om under veckan. Jag gillar att skriva ner vad man tänker på emellanåt så det passade lite om man tänker så, problemet var ju som sagt att det var för lite tecken att förhålla sig till samt att man inte hade vanan inne och såg det mer som ett hinder att logga in om man ens tänkte på det.

Det har varit väldigt svårt att förstå sig på själva kursen den har varit väldigt luddig och man har inte riktigt alltid förstått vad vissa av uppgifterna har gått ut på, men när man reflekterar tillbaka på kursens gång (även om man inte kommer ihåg exakt vad som sades varje gång) så har man ändå viss förståelse vad man kan ha för nytta av kursen i slutändan.

Man kan se väldigt intressanta saker man har diskuterat under kursen, mestadels känner jag att det mesta vi har pratat om är att försöka att förstå och se ett nytt sätt att lära sig och att man inte måste ha lärarrollen som ett måste i ett klassrum och mycket har kommit upp om hur man lär och kan lära av varandra. Vilket visar på vad Scott (2009) skriver om sociokulturella perspektivet. Ett sätt som jag ser som ett mycket positivt sätt att lära då man verkligen försöker att ta del av varandra. Om man diskuterar är detta nästan ett måste då det blir svårt om man ska ha en ”ledare” som bestämmer vad hur och när man ska diskutera, de bästa diskussionerna kan mycket väl komma upp när man pratar om kanske inte så relevanta saker som har med ämnet som ska diskuteras att göra. Det jag menar är att man kan komma på relevanta saker när man diskuterar något annat också, men behöver inte alltid hålla sig till ämnet.

Det har också varit genomgående att vi ska tänka på hur vi lär oss och vi ska ha tankar om alla uppgifter så som jag ser det är det med andra ord inte fakta på det sättet utan det är tankar som har kommit fram och vad folk tycker så har man diskuterat det. Det har varit annorlunda på så sätt att i de tidigare kurserna så har vi haft en hel del fakta att förhålla oss till även om våra beslut om designen senare är upp till oss själva så är ändå verktygen vi har använt oss av byggda på ett sätt och man använder det så. Vi har i och för sig använt oss av ett annat slags verktyg i den här kursen som kanske också har sitt sätt att bli använda på. Sen har det varit en teoretisk kurs som också är en stor skillnad som jag tror att hela klassen känner då vi bara har haft mer eller mindre praktiska kurser hittills. Vi har diskuterat hur man kan lära på många olika sätt och som bland annat Bjurstrom (2013) skriver att man ska utveckla modellen för hur man lär sig, man ska inte heller vara rädd för osäkerhet man lär sig genom. Dagens moderna tekniker har ändrat hur vi är i klassrummet, med mobiler och laptops som antecknar på eller kanske fotar anteckningarna på tavlan med mobilen. Lindroth (2013) skriver om att vi använder mer teknik i klassrummen och att vi då samtidigt sitter och chattar med varandra och inte bara antecknar och lyssnar på läraren. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. En nackdel kan vara att man inte fokuserar på lektionen och man kanske missar mycket fast det kan ju också vara så att man behöver ha något att pilla med under tiden man lyssnar bara man gör det i rätt nivå. En fördel kan vara att man kan söka på något man kanske ville ha ett mer svar på som läraren inte hade tänkt på så kan man ändå få svar på det där och då samtidigt som man tar upp det i klassen och alla får vara med och få del av svaret. Det är en balans man får tänka på bara att man inte tar all koncentration till vad man håller på med i datorn och missar lektionen.

Jag sa tidigare att jag lär bäst genom Deweys teori att lära genom att göra och det stämmer men det finns även det sociokulturella perspektivet på lärande som jag tycker är intressant och även ett sätt som jag lär mig bra genom. Då jag är väldigt social och pratar med människor och om det är intressant ämne man vill få reda på saker om så är det ett väldigt bra sätt att få reda på mer om ämnet. Jag gillar även det sociokulturella perspektivet i tänket att man kan lära sig hela livet och överallt så som Scott (2009) beskriver perspektivet. Om man ska dra till hur man lär sig i nätverkandet så gillar jag att använda Facebook då det är ett verktyg som jag använder dagligen och jag vet hur man använder det, det som är väldigt effektivt är att man kan skapa grupper som till exempel när man gör gruppuppgifter så skapar man en grupp på Facebook med dem som är med i gruppen och där är det lätt att prata med varandra även om man inte är i skolan, man kan diskutera viktiga saker och man kan bestämma när hur och var man ska träffas. Jag använder inte Skype jättemycket men där har man också ett verktyg som jag kan tycka är väldigt användbart speciellt om man inte har möjlighet att träffas så kan man prata genom Skype, ja för där kan man ju även prata man måste inte sitta och skriva och det kan vara bra på många sätt som till exempel så kan man leta information samtidigt som man har en konversation. Sen tycker jag att den mänskliga kontakten är väldigt viktig då det är lättare att läsa av människor när man ser dem och inte gömmer sig bakom en skärm, visst att väldigt många kan bli mer pratglada när de inte behöver visa sitt ansikte det är inte lika jobbigt att prata på nätet som det är att prata ansikte till ansikte. Facebook kan även vara bra för att stötta varandra även om man inte kanske jobbar med samma sak så kan ändå ge stöd för varandra.

Att lära genom nätverkandet ger den fördelen med att kunna sprida kunskap långt bort och fort vilket kan leda till mycket intressanta diskussioner och lärdommar, Castelles (2005) skriver här om att nätverkandet ger fördelen att transportera information fortare ger effektivare företag, som till exempel de kan kommunicera med andra företag långt bort mycket enklare för att få delar till det de ska bygga. Kulturer kan vara och är väldigt intressanta att blanda, det man får tänka på där är att man får vara lite försiktig med vad man säger då det är lätt hänt att människor tar illa upp mot vad man själv kanske inte tycker är så märkvärdigt, men det är lite det som gör kulturen att man har olika referensramar. Det med att man kan sprida kunskap långt och fort kan vara lite lurigt då man kan förlora djupet i kunskapen och då det är mycket information överallt så är det inte lika intressant att läsa långa texter utan man vill att det ska gå fort att läsa eller lära sig det man vill lära sig. Carr (2008) skriver om hur vi har förlorat förmågan att läsa långa texter, att det är internet som har ändrat våra mentala vanor och därför inte orkar eller vill läsa långa texter.

Den veckan vi pratade om spel var en bra vecka då man kanske inte alltid reflekterar över att man faktiskt kan lära sig fantastiskt mycket av spel. Det kan även vara avslappnande att spela spel emellanåt och det kan hjälpa till att få fram tankar om man inte bara sitter och tänker på sådant man ska skriva samtidigt som det ibland också kan vara väldigt svårt att sluta spela när man väl har börjat. Spel kan hjälpa en att komma på andra tankar en stund men jag gillar också att ha på musik när jag pluggar speciellt när jag skriver då det lugnar ner mig, jag gillar inte att ha helt tyst runt mig när jag ska skriva. När jag däremot läser så kan det vara jobbigt att ha musik på speciellt om det är musik med text men jag testade att sätta på en del filmmusik och det blev en positiv effekt på mig då det inte blev helt tyst runt omkring samtidigt som det inte var någon text som störde min koncentration på texten jag skulle läsa. Att ha ett intresse för det man lär sig är en väldig viktig del i hur bra man kan lära då det är mycket lättare att lära sig något man faktiskt är intresserad av och vill lära sig. Något vi pratade mycket om på seminariet om spel var också att det inte fanns speciellt många spel där det fanns någon kvinnlig hjälte som Olofsdotter (2011) skriver i sin artikel att det inte finns och att det borde bli mer av den typen av spel. Jag håller helt med det hon skriver då man faktiskt kan få en större variation av spel och jag tror att de flesta skulle uppskatta det, även om som hon också skrev om att de blev utbuade på dreamhack när de hade kommit med förslaget speciellt när kvinnorna inte skulle vara lättklädda.

Som jag har sagt tidigare om att information sprids långt och snabbt gör att man kan förlora den djupa kunskapen kan jag känna är lite det jag läste om i Carr (2008) artikel om att internet gör oss dummare, vill väl inte helt hålla med om att internet gör oss dummare men kan hålla med om att det kan vara det som gör att man inte orkar läsa långa texter, känner själv att långa texter inte är jätteroliga att läsa. Carr (2008) skriver även om att det man läser på olika ställen är riktade så även om man tror att man får all information så är det ändå utvalt för dig som läser då Google visar den länken som är högst upp baserat på en mängd information som till exempel vad man har sökt på innan.

Källor:

Carr, Nicholas (2008), Is Goolge making us stupid? What internet is doing to our brains. [Elektronisk]. Tillgänglig:  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/

Scott, Sarah (2009), Socioculture theory. [Elektronisk]. Tillgänglig:  http://www.education.com/reference/article/sociocultural-theory/

Castelles, Manuel (2005), The network society from knowledge to policy. Washington, DC: Center for transatlantic relations.

Olofsdotter, Annika (2011), SÖKES: Påklädd hjältinna med stark vilja. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.genus.se/meromgenus/teman/innovation/sokes-pakladd-hjaltinna-med-stark-vilja/

Bjurstrom, Ase (2013), Weaving pedagogies of possibility. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://ika102.files.wordpress.com/2013/02/weaving-pedagogies-of-possibility.pdf

Lindroth, Tomas (2013), Laptops in classroom interaction: The dynamic reach of the situation. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://docs.google.com/document/d/1b_-2HbGhhDQn7ELx04FRvLGpC4s7pkNfvwvg5H-hTkI/edit?pli=1

Examination 5

Posted by & filed under Uncategorized.

Mitt eget lärande i denna kurs har varit varierat, jag har reflekterat mer över hur jag lär mig under denna kurs än vad jag har gjort förut och då kommit fram till en hel del saker som kan vara bra att veta med sitt eget lärande. Det underlättar också när man ska tänka på hur andra lär när man har fått lite kunskap om vad det finns för olika sätt man kan lära sig på. Jag har lärt mig att det bästa sättet för mig att lära är genom Deweys teori att lära genom att göra. Har även upptäckt att jag har lite svårt för att läsa långa tunga texter och kollar hellre på videos om det finns möjlighet till det. Tror att om man är med på föreläsningarna och seminarium så är det lättare att förstå och få egna tankar om ämnet man pratar om.

Jag har inte varit speciellt aktiv på Twitter under den här kursen. Jag tror det blev så framförallt att det är första gången jag använde Twitter, jag har inte sett någon mening med Twitter innan, och då har man inte rutinen inne att logga in där varje dag eller ens varannan dag. Förutom att man inte hade rutinen att logga in så hade man även svårt att skriva ner sina tankar med bara 140 tecken, det går säkert jätte bra om övar på det och sitter där dagligen vilket jag inte gör eller har gjort. Jag har inte fastnat vid Twitter under kursen och kommer troligen inte att använda det fortsättningsvis men det var behövligt att prova på så att man har lite koll på vad det handlar om. Försökte verkligen ibland att skriva där och de gångerna man gjorde det, när man väl lyckades att få ner tanken på 140 tecken, så var det ändå trevligt att ha skrivit ner sina tankar om det man hade pratat om under veckan. Jag gillar att skriva ner vad man tänker på emellanåt så det passade lite om man tänker så, problemet var ju som sagt att det var för lite tecken att förhålla sig till samt att man inte hade vanan inne och såg det mer som ett hinder att logga in om man ens tänkte på det.

Det har varit väldigt svårt att förstå sig på själva kursen den har varit väldigt luddig och man har inte riktigt alltid förstått vad vissa av uppgifterna har gått ut på, men när man reflekterar tillbaka på kursens gång (även om man inte kommer ihåg exakt vad som sades varje gång) så har man ändå viss förståelse vad man kan ha för nytta av kursen i slutändan.

Man kan se väldigt intressanta saker man har diskuterat under kursen mestadels känner jag att det mesta vi har pratat om är att försöka att förstå och se ett nytt sätt att lära sig och att man inte måste ha lärarrollen som ett måste i ett klassrum och mycket har kommit upp om hur man lär och kan lära av varandra. Ett sätt som jag ser som ett mycket positivt sätt att lära då man verkligen försöker att ta del av varandra. Om man diskuterar är detta nästa ett måste då blir svårt om man ska ha en ”ledare” som bestämmer vad hur och när man ska diskutera, de bästa diskussionerna kan mycket väl komma upp när man pratar om kanske inte så relevanta saker som har med ämnet som ska diskuteras att göra. Det jag menar är att man kan komma på relevanta saker när man diskuterar något annat också, men behöver inte alltid hålla sig till ämnet.

Det har också varit genomgående att vi ska tänka på hur vi lär oss och vi ska ha tankar om alla uppgifter så som jag ser det är det med andra inte fakta på det sättet utan det är tankar som har kommit fram och vad folk tycker så har man diskuterat det. Det har varit annorlunda på så sätt att i de tidigare kurserna så har vi haft en hel del fakta att förhålla oss till även om våra beslut om designen senare är upp till oss själva så är ändå verktygen vi har använt oss av byggda på ett sätt och man använder det så. Vi har i och för sig använt oss av ett annat slags verktyg i den här kursen som kanske också har sitt sätt att bli använda på. Sen har det varit en teoretisk kurs som också är en stor skillnad som jag tror att hela klassen känner då vi bara har haft mer eller mindre praktiska kurser hittills.

Jag sa tidigare att jag lär bäst genom Dewey teori att lära genom att göra och det stämmer men det finns även det sociokulturella perspektivet på lärande som jag tycker är intressant och även ett sätt som jag lär mig bra genom, då jag är väldigt social och pratar med människor och om det är intressant ämne man vill få reda på saker om så är det ett väldigt bra sätt att få reda på mer om ämnet. Om man ska dra till hur man lär sig i nätverkandet så gillar jag att använda Facebook då det är ett verktyg som jag använder dagligen och jag vet hur man använder det, det som är väldigt effektivt är att man kan skapa grupper som till exempel när man gör gruppuppgifter så skapar man en grupp på Facebook med dem som är med i gruppen och där är det lätt att prata med varandra även om man inte är i skolan, man kan diskutera viktiga saker och man kan bestämma när hur och var man ska träffas. Jag använder inte Skype jättemycket men där har man också ett verktyg som jag kan tycka är väldigt användbart speciellt om man inte har möjlighet att träffas så kan man prata genom Skype, ja för där kan man ju även prata man måste inte sitta och skriva och det kan vara bra på många sätt som till exempel så kan man leta information samtidigt som man har en konversation. Sen tycker jag att den mänskliga kontakten är väldigt viktig då det är lättare att läsa av människor när man ser dem och inte gömmer sig bakom en skärm, visst att väldigt många kan bli mer pratglada när de inte behöver visa sitt ansikte det är inte lika jobbigt att prata på nätet som det är att prata ansikte till ansikte. Facebook kan även vara bra för att stötta varandra även om man inte kanske jobbar med samma sak så kan ändå ge stöd för varandra.

Att lära genom nätverkandet ger den fördelen med att kunna sprida kunskap långt bort och fort vilket kan leda till mycket intressanta diskussioner och lärdommar. Kulturer kan vara och är väldigt intressanta att blanda, det man får tänka på där är att man får vara lite försiktig med vad man säger då det är lätt hänt att människor tar illa upp mot vad man själv kanske inte tycker är så märkvärdigt, men det är lite det som gör kulturen att man har olika referensramar. Det med att man kan sprida kunskap långt och fort kan vara lite lurigt då man kan förlora djupet i kunskapen och då det är mycket information överallt så är det inte lika intressant att läsa långa texter utan man vill att det ska gå fort att läsa eller lära sig det man vill lära sig.

Den veckan vi pratade om spel var en bra vecka då man kanske inte alltid reflekterar över att man faktiskt kan lära sig fantastiskt mycket av spel. Det kan även vara avslappnande att spela spel emellanåt och det kan hjälpa till att få fram tankar om man inte bara sitter och tänker på sådant man ska skriva samtidigt som det ibland också kan vara väldigt svårt att sluta spela när man väl har börjat. Spel kan hjälpa en att komma på andra tankar en stund men jag gillar också att ha på musik när jag pluggar speciellt när jag skriver då det lugnar ner mig, jag gillar inte att ha helt tyst runt mig när jag ska skriva. När jag däremot läser så kan det vara jobbigt att ha musik på speciellt om det är musik med text men jag testade att sätta på en del filmmusik och det blev en positiv effekt på mig då det inte blev helt tyst runt omkring samtidigt som det inte var någon text som störde min koncentration på texten jag skulle läsa. Att ha ett intresse för det man lär sig är en väldig viktig del i hur bra man kan lära då det är mycket lättare att lära sig något man faktiskt är intresserad av och vill lära sig.

Som jag har sagt tidigare om att information sprids långt och snabbt gör att man kan förlora den djupa kunskapen kan jag känna är lite det jag läste om i carr (2008) artikel om att internet gör oss dummare, vill väl inte helt hålla med om att internet gör oss dummare men kan hålla med om att det kan vara det som gör att man inte orkar läsa långa texter, känner själv att långa texter inte är jätteroliga att läsa. Carr (2008) skriver även om att det man läser på olika ställen är riktade så även om man tror att man får all information så är det ändå utvalt för dig som läser då Google visar den länken som är högst upp baserat på en mängd information som till exempel vad man har sökt på innan.

Källor:

Carr, Nicholas (2008), Is Goolge making us stupid? What internet is doing to our brains. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/

Examination 4

Posted by & filed under Uncategorized.

Youtube

 

Youtube ur ett pedagogiskt perspektiv

Youtube är ett typiskt exempel på ett sociokulturellt lärosystem, då man delar med sig utav av information. “Inom det sociokulturella perspektivet menar man att det är i interaktionen med andra som kunskapen blir meningsfull, och man menar att vi tar mening i interaktionen med andra människor” (Norström, Livia, 2013). Youtube är upplagt så att vi ska kunna ta vara på varandras kunskap, oavsett vilket ämne det gäller. En tutorial, en film som ger inspiration och så vidare. Det är inte bara youtube som bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande, utan även vårt samhälle. Vi lär oss ständigt av varandra.  Man kan ävense drag  av Deweys lära i detta sammanhang då man följer instruktioner från olika personer och sedan försöker själv. I en tutorial så är det en film som visar hur du ska klara ditt mål, om det nu är ett objekt du ska göra, hur man redigerar på ett speciellt sätt eller helt enkelt hur man räknar ut någonting. Från detta perspektiv så kan man se “Learning by doing” av Dewey.

 

Problem

Genus och makt perspektiv

 

Bloggar

Ur ett bloggperspektiv ser vi tydligt att det är tjejer som är mer utsatta. Tjejer är de som är mer hatade jämfört med killar och det märker man framförallt väldigt tydligt i kommentarerna på dess bloggar. Orsaken till att tjejer är de som utsätts mer beror väldigt mycket på att tjejer väljer att vara väldigt provocerande mot sina läsare i sina bloggar. Det finns ett tydligt exempel på en tjej som driver en av Sveriges största bloggar, denna tjej heter Alexandra Nilsson men är känd som “Kissie”. Denna tjej har under de senaste 2åren provocerat sina läsare med plastikoperationer, dyra kläder/väskor och  viktnedgång. Kissie har tydligt talat om för sina unga läsare att “ju smalare och benigare du är, desto vackrare är du” och det är “fel” att vara mullig. Många läsare känner ett hat mot denna tjej då dem tycker att hon provocerar alldeles för mycket. Vi tror att mycket beror på avundsjuka hos andra tjejer och därav uppstår elaka kommentarer och hot via nätet. Eftersom man lätt kan skriva en elak kommentar anonymt så är det många läsare som gör detta och bloggaren i sin tur får stå ut med hoten och elaka kommentarer. Dock faller det tillbaka till ruta ett, om bloggaren i sin tur istället provocerar kring saker som är relevanta och ger unga tjejer en syn på henne som förebild hade hon givetiv sluppit stå ut med elaka kommentarer och hot, men samtidigt tror vi att ju fler unga tjejer som bryr sig och kommenterar desto mer driven blir denna bloggare till att fortsätta provocera.

Länder

Genus och makperspektiv spelar en stor roll i olika länder. Länderna har en stor kontroll kring vad som tillåts och inte.  Ett tydligt exempel är på YouTube där videos blockeras i olika länder på grund av upphovsrättslagen och dylikt.

Även artister och skivbolag har kontroll kring vad som får spelas i andra länder och inte. Ett exempel är ett svenskt band vid namn In Flames. Detta bandet sammarbetar med sina producenter i USA och när deras nya låt släpptes fick den inte spelas i Sverige på grund av att producenterna i USA hade rättigheter på låten och inte ville att den skulle spelas i Sverige.

Killar är roliga, tjejer kräver uppmärksamhet

På nätet tydliggörs det att killar har mer views och har mer positiva kommentarer från människor jämfört med tjejernas situation. Man brukar säga att killar är roligare jämfört med tjejer. Tjejer behöver uppmärksamhet och när dem inte får det gör dem allt för att återskapa och försöka få uppmärksamheten, det spelar ingen roll vad det är dem behöver göra, så länge dem får människor att rikta sig mot dem så är dem nöjda. Ett tydligt exempel på vad tjejer gör när dem kräver uppmärksamhet är att visa upp sig på ett nedvärderande sätt i ett genusperspektiv. Det kan vara allt från lättklätt till naket och dem förstår inte konsekvenserna som tillkommer. Tjejerna tror att genom att få uppmärksamhet på detta sätt så kommer dem att få fler views, likes och kommentarer. Dock är det inte positiva kommentarer som kommer att uppstå och det finns fall där tjejer valt att ta livet av sig på grund av att pressen blivit så stor och att dem har fått stå ut med så pass mycket hot över nätet.

 

Folk kan vara ganska hatiska när det gäller kritiken på videos vilket kan leda till att användare drar sig från att lägga upp filmer. Detta kan leda till att informationsspridningen förhindras och personer går miste av möjligheter till att lära. Det finns alldeles för mycket personangrepp på hemsidan. Kommentarerna förlorar sitt värde av vad de egentligen ska bidra till. Istället för att ge kritik på ett bra sätt så blir folk nedtryckta på många videos.

Upplägget för mobila enheter är inte optimalt, den information man egentligen är ute efter kommer inte alltid fram direkt. Att kunna ha med sig informationen överallt är en viktig del i dagens samhälle. Sökningsfunktionen på mobilen är helt annorlunda jämfört med våra webbläsare. Detta skapar en viss instabilitet då man inte kan söka på exakt samma ord på webbläsare och mobil enheten.

Utnyttja utrymmet på ett mer effektivt sätt för att förmedla ens egna budskapd och tankar. Det är alldeles för mycket whitespace när man tittar på en video. Man utnyttjar inte alla möjligheter som hemsidan har. Man kan lätt fylla ut den tomma ytan som youtube har på vissa ställen.

 

Idéer och lösningar

 

Vårat LMS

 

Information

Wowhead.com är ett exempel på en sida som vi tycker har en bra uppbyggnad och struktur. (http://www.wowhead.com/) Startsidan är enkel och stilren med endast en sökmonitor och de större kategorierna.

På varje sida ser man vilken kategori man befinner sig i och vilka eller vilken överkategori den tillhör. Dessa är länkar vilket gör det enkelt att bläddra upp i kategorierna. Allmän information om ämnet man valt står först på sidan följt av en ruta med flikar som innehåller mer specifik information och länkar.

Användarna kan kommentera läroartiklar och liknande och dessa kommentarer rankas beroende på hur många likes de har. De som har flest likes hamnar högst upp på kommentar sidan – som är en av de flikar som finns på infomrationssidorna – och de som rankas ner hamnar då längst ner, helt enkelt.

Detta system är lätt navigerat såväl som välstrukturerat och genomtänkt, och ideén är inspirerad av just WowHeads system.

 

Mockup

En skiss på den lärande hemsidan- struktur och form

klarfragetecken

 

Problemlösningar

Trots att vi anser att Youtube fungerar bra som det gör idag, så har vi lösningar på de nackdelar som vi tog upp ovan. En utav de krav som vi ställer är en lätt navigerad sida. Sidan ska inte vara allt för komplicerad utan den ska fungera på ett sånt enkelt sätt som möjligt. Det får inte vara massa onödiga grafiska “produkter” på hemsidan som avleder användaren från målet med att hen är inne på den. Detta är även viktigt för att det skall se professionellt ut så användarna känner att de kan lite på informationen.

 

Det skall vara lätt att hitta fram och tillbaka utan problem, samt kunna söka och hitta liknande klipp. Sidan skall vara logiskt uppbyggd så att man lätt kommer till kategorin man söker ifall man inte är säker på vad man ute efter. Användaren skall känna sig hemma även om hen inte har varit där innan. Det är även viktigt att ha en bra nyckelordssökning. Man ska lätt kunna skriva in nyckelord som man vet är kopplade till klippet och sedan få upp rätt klipp med hjälp av rätt nyckelord. Att använda sig av rätt nyckelord är nyckeln till en bra sökningssida. Nyckelordsökning har fördelen att det är lätt att hitta information även om du inte är helt säker på vad du är ute efter. Sålänge man har en ide för vad man söker så kan man få upp alternativ som pekar personen åt rätt riktining. Det är samtidigt mycket smidigare än att gå via en meny för att hitta rätt information.

 

Sidan ska även vara estisiskt tilltalande. Detta måste gå hand i hand med lätt navigerad sida.  Den ska inte bara vara snygg, utan även lätt att hitta. Alltså inte för “mycket design”. Det innebär att sidan inte ska vara för komplicerat för att hitta rätt information till rätt klipp. Det gäller även kontakt med Youtube-teamet. Att ha en chattfunktion är inte helt fel heller. Detta gör så att det är lättare och det går snabbare att ta kontakt med Youtube ägarna. På detta sätt går det snabbare att få kontakt med ägarna utan att maila. Snabba svar/vanliga svar bör redan finnas ifall det är en fråga som är mycket vanlig bland användarna. För att göra det så enkelt som möjligt för admistratörerna att hjälpa användarna så skall sidan vara lätt uppdaterad. Detta ger en bättre service för de människorna som använder youtube, och de är medvetna om att det faktiskt är lätt tillängliga.

 

För att användarna skall kunna komma i kontakt med personen som laddar upp klippet så ska det finnas kommentarsfält för utomstående, som det gör idag. Administratörer skall känna att det är lätt att lägga till information till databasen för att inte tveka pågrund utav att det är en för stor ansträngning. Detta är viktigt för att hålla hemsidan “up-to-date” så att de man läser inte är föråldrat och inte gäller längre. Ett problem som youtube har är alla hatkommentarer som kan uppstå i kommentarsfältet. Man kan anmäla detta, men det kan ta väldigt lång tid innan de kommentarerna tas bort. Men detta ska med hjälp av en anmälningsknapp kunna göra en anmälning på en kommentar snabbt och smidigt. Detta kommentarsfält skall ligga under videon som man har sökt på, och sedan tittar på. En annan lösning på detta problem är att man ska ha lagt in en funktion som gör så att man inte kan skriva svordommar eller liknande. Det skall komma ett pop-up fönster som ger dig en varning om att man har använt sig av ett olämpligt språk. Därefter måste man kryssa ner denna ruta (Vilket kommer anses vara väldigt irriterande att klicka ner varje gång, vilket leder till att man skriver svordommar färre gånger). Och sedan ska ordet vara borta. Det skall inte finnas något val. Utan de mest vanliga svordommarna skall helt enkelt vara censurerade.

 

Möjligheter till att lägga till visuella element såsom videos och bilder skall finnas för att klargöra idéer och tankar för användarna. Det är inte bara informationen som är viktig, utan faktiskt en tutorial som visar exakt hur man ska göra, eller bara någon som talar. Ibland är det lättare att lyssna än att läsa

 

Eget

Jag har bidragit mycket i diskussioner, då mest har diskuterat  mycket så är det en väldigt stor del, sen att jag inte har bidragit själva skrivandet har mest varit för att vi har skrivit då vi träffats och då var det Jonatan som hade dator att skriva på. Sen var jag med och letade fram bilder till presentationen och även med och pratade på presentationen. Jag var ordförande på vår första träff då vi gick in våra grupper och började arbetet men senare så var inte det någon nödvändig post då alla fick ändå säga sitt och diskussionerna gick framåt.

 

Modul 7

Posted by & filed under Uncategorized.

Ett rizhomsamhälle kan vara väldigt lärorikt på sitt sätt då man sprider kunskapen mycket mer, det blir bredare, men frågan är om det kanske inte går lika djupt om man bara skulle breda ut kunskapen, att man inte riktigt har tiden att fördjupa sig i något då man är i fokus på att alla ska kunna allt. Om man ser det åt det andra hållet alltså trädsamhället där vi har en som bestämmer högst upp och så blir det bredare och lägre makt längre ner och där med mindre kunskap det tycker jag inte är en bra lösning då den som är på toppen kan inte ha de bästa idéerna eller tankarna utan man ska ha lite spridda åsikter för att komma fram till bästa möjliga svar, sen kan inte alla alltid vara nöjda utan man får se på det som är det bästa för de flesta. Om man då skulle ha någon slags balans mellan dessa samhällen och kanske även fler idéer hur ett samhälle skulle funka så kanske det har blivit något bra sen får man väl heller inte blanda för mycket då det bara kan bli rörigt då och ingen har koll på något alls i slutändan. Sen har man de människor som behöver en ledare som hjälper dem med beslut då alla inte har lika lätt för att ta egna beslut.

Vi diskuterade en del om disciplin i skolan att man skulle kunna införa lite striktare ”regler” alltså att man är lite hårdare då vi kom fram till att barnen idag blir väldigt bortskämda och det är inte bra i ett framtida samhälle där alla tror att de kan få vad de vill utan att behöva göra något alls. Vi pratade då framförallt i att införa mer disciplin i grundskolan, för om man väntar för länge så kan det vara försent och då kanske inte barnen kommer lyssna i alla fall. Jag tycker också att föräldrarna ska lägga mer vikt på att uppfostra sina barn kanske inte alla föräldrar men det finns en del föräldrar som låter sina barn göra lite som de vill, jag har tänkt på det speciellt när man går i till exempel en affär och man hör ett barn tjata för att få något den vill ha och föräldrar som ger med sig när de kanske inte borde det.